LENİN KİTAPLARI

 

"HALKIN DOSTLARI" KİMLERDİR?

RUSYA'DA KAPİTALİZMİN GELİŞMESİ

NE YAPMALI?

BİR ADIM İLERİ İKİ ADIM GERİ

İKİ TAKTİK

MATERYALİZM VE AMPİRYOKRİTİSİZM

EMPERYALİZM

EKİM DEVRİMİ DOSYASI

NİSAN TEZLERİ VE EKİM DEVRİMİ

"SOL" KOMÜNİZM

SOSYALİZM VE SAVAŞ

TARIMDA KAPİTALİZM

ULUSLARIN KADERLERİNİ TAYİN HAKKI

ULUSAL SORUN VE ULUSAL KURTULUŞ SAVAŞLARI

EMPERYALİST EKONOMİZM

İŞÇİ SINIFI VE KÖYLÜLÜK

MARX ENGELS MARKSİZM

KOMÜN DERSLERİ

GENÇLİK ÜZERİNE

TASFİYECİLİK ÜZERİNE

BURJUVA DEMOKRASİSİ VE PROLETARYA DİKTATÖRLÜĞÜ


V. İ. LENİN


'SOL' KOMÜNİZM

Bir Çocukluk Hastalığı


Detskaya bolezm "levizny" v kommunizm, 1920 


Çeviren: Muzaffer Erdost


144 sayfa,

ISBN 975-7399-75-2

İlk Baskı: Mart 1970  | Son  Baskı: Eylül 1999


V. İ. Lenin'in  Detskaya bolezm "levizny" v kommunizm (1920) adlı yapıtını, Muzaffer Erdost Fransızcasından (La maladie infantile du communisme "le gauchisme", Editions Sociales, Paris, 1970) dilimize, İngilizcesiyle ("Left-wing" Communism, an Infantile Disorder, Progress Publishers, Moscow, 1975) karşılaştırarak çevirdi ve kitap "Sol" Komünizm – Bir Çocukluk Hastalığı adı ile Sol Yayınları Tarafından Eylül 1999 (Birinci Baskı: Mart 1970; İkinci Baskı: Aralık 1974; Üçüncü Baskı: Şubat 1976; Dördüncü Baskı: Şubat 1977; Beşinci Baskı: Haziran 1991) tarihinde, Ankara'da, Şahin Matbaası'nda bastırıldı.


İÇİNDEKİLER

 

  7            Rus Devriminin Uluslararası Öneminden Hangi Anlamda Sözedilebilir?

11            Bolşevik Başarısının Temel Koşullarından Biri

15            Bolşevizm Tarihinin Bellibaşlı Aşamaları

21            Bolşevizm, İşçi Hareketi İçinde Hangi Düşmanlara Karşı Savaşımda Gelişmiş, Güçlenmiş ve Çelikleşmiştir?

30            Almanya'da "Sol" Komünizm. Liderler, Parti, Sınıf, Yığınlar

39            Devrimciler Gerici Sendikalarda Çalışmalı mı?

50            Burjuva Parlamentolara Katılmak Gerekir mi?

62            Hiç Uzlaşma Olmayacak mı?

75            İngiltere'de "Sol" Komünizm

90            Bazı Sonuçlar                                              

 

EKLER

107          I            Alman Komünistlerinin Bölünmesi

109          II           Almanya'da Komünistler ve Bağımsızlar

112          III          İtalya'da Turati ve Ortakları

113          IV          Doğru Öncüllerden Yanlış Vargılar

118          V

 

120          Açıklayıcı Notlar

137          Adlar Dizini